Pjevački studio Mozartine kreće s novim krugom edukativnih pjevačkih seminara za djecu i mlade


Pjevački studio Mozartine prošle je godine oduševio djecu i mlade diljem Hrvatske s nizom edukativnih pjevačkih seminara kojima se polaznike besplatno educiralo o osnovama pjevanja. Stručni voditelji tako su 2018. obišli općine Kalnik i Ljubešćica, te gradove Split, Gospić, Hrv. Kostajnicu i Vrgorac, a za ovu jesen planira se proširivanje mreže škola u kojima će se seminar održati i to na dvije županije: Virovitičko-podravsku i Sisačko-moslavačku.

Riječ je o projektu 'Ciklus besplatnih glazbenih seminara i radionica za djecu i mlade u manje razvijenim područjima Republike Hrvatske' kojeg provodi udruga Glazbeni centar Papandopuline uz potporu Zaklade 'Hrvatska za djecu' kako bi i u manje razvijenim krajevima Lijepe naše podijelili svoje znanje i iskustvo i to s ciljem obogaćivanja sadržajem mjesta u kojima slične aktivnosti nisu u tolikoj mjeri dostupne. Svi seminari su besplatni i otvoreni za sudjelovanje svim zainteresiranim sudionicima školske dobi, a teme koje će se obrađivati na jednodnevnom seminaru zaista su šarolike. Od osnova pjevačkog disanja, do osnova interpretacije, važnosti tempa i dinamike u glazbi, te naravno primjene stečenog znanja pjevanjem brojnih primjera iz glazbene literature, svaki će mali obožavatelj glazbe doći na svoje. Tako će ovaj ciklus seminara krenuti s provedbom na području Virovitičko-podravske županije u studenom i to po sljedećem rasporedu: 11.11. održat će se u Špišić Bukovici, 12.11. u Novoj Bukovici i Čađavici, 13.11. u Suhopolju, 14.11. u Zdencima i Gradini, te 15.11. u Mikleušu. Nekoliko dana kasnije krenut će provedba i na području Sisačko-moslavačke županije i to redom: 19.11. u Gvozdu, 20.11. u Sunji, 21.11. u Dvoru, te 22.11. u Jasenovcu.

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Zaklade „Hrvatska za djecu“. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Glazbenog centra Papandopuline i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta Zaklade „Hrvatska za djecu“.

ISTAKNUTI POSTOVI
AKTUALNI POSTOVI