Budite dio još jednog besplatnog seminara za djecu i mlade s područja Hrvatske Kostajnice pod vodstv


Nakon što su održali niz besplatnih seminara u Gospiću, Kalniku, općini Žakanje, Ljubešćica i mnogim drugim mjestima, Pjevački studio Mozartine dolaze i u Hrvatsku Kostajnicu u OŠ Davorina Trstenjaka, 24. studenog u terminu od 14-18 sati. Organizator besplatnog seminara je Glazbeni centar Papandopuline u suradnji sa Sisačko-moslavačkom županijom. Prijave su u tijeku i možete ih slati na info@mozartine.hr, a na seminar su dobrodošla djeca i mladi s područja cijele Sisačko-moslavačke županije. Ovaj besplatni seminar će održati stručni voditelji iz Mozartina iz Zagreba, koji su ujedno i dio renomiranog Pjevačkog studija aktivnog već gotovo 20 godina na području grada Zagreba. Ovim glazbenim seminarima želi se pridonijeti edukaciji talentirane djece i mladih iz općina i gradova u kojima imaju manje mogućnosti za razvoj svojih talenata, nego recimo u Zagrebu. Djecu se usmjerava na koji način koristiti glas, postavljati ton, daju im se smjernice za kako postati boljim pjevačem, rad na dijafragmi, tehnici pjevanja, do sve sitnijih glazbenih tajni i detalja. Osim kroz edukaciju, dio seminara odvija se na samim primjerima, gdje stručni voditelj obrađuje konkretne glazbene primjere te usmjerava i pjevače, ali i zborovođe, učitelje koji rade glazbeni program u školskom programu i sl. koji način interpretirati i obraditi skladbu, na koji način animirati pjevače te kako kvalitetno izvesti određenu kompoziciju. Pjevački studio Mozartine aktivno će provoditi ovakve i slične programe osim u Zagrebu i u brojnim drugim općinama i gradovima. Pratite Mozartine na njihovoj web i Facebook stranici te se prijavite ako se seminar održava u vašoj okolici!

ISTAKNUTI POSTOVI
AKTUALNI POSTOVI