SCARLATTINE
PAPANDOPULINE
SCHUBERTINE​
BACHOVINE
VIVALDINE
CHOPININE
BOYSVOICE
MOZARTINE
EX MOZARTINE

DJEČJI ZBOR  DJEVOJAČKI ZBROR

SOLFEGGIO & PIANO
Od rujna 2017. godine unutar Pjevačkog studija Mozartine moguće je pohađati satove solfeggia i klavira za početnike. Program se sastoji od zasebnih satova solfeggia te zasebnih satova klavira, a rad programa prati školski program glazbenih škola uz mogućnost polaganja državnog ispita na kraju godine. Satovi se održavaju na adresi Gundulićeva 37, u različitim terminima, a namijenjeni su kako članovi Pjevačkog studija Mozartine, tako i vanjskim članovima koji nisu u nekom od programa unutar studija. Upisi u program mogući su isključivo na početku svake školske godine.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

dječji zbor SCARLETTINE

U jesen 2000. godine osnovan je Dječji zbor Mozartine (tada dječji zbor nižeg uzrasta Mozartine) koji danas, pod novim imenom Scarlattine okuplja djevojčice od 6 do 12 godina sa područja istočnog dijela Zagreba.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

dječji zbor Papandopuline

Jedan je od dječjih zborova pjevačkog studija Mozartine, osnovan je u samom centru Zagreba, a kao i ostali dječji zborovi našeg glazbenog centra, okuplja djevojčice od 6 do 12 godina.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 dječji zbor schubertine

Dječji zbor Schubertine osnovan je u listopadu 2010. godine, kao treći podmladak Djevojačkog zbora Mozartine. Schubertine djeluju na području Novog Zagreba i okupljaju djevojčice od 6 do 12 godina.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

dječji zbor bachovine

Dječji zbor Bachovine osnovan  je u studenom 2013. godine, kao četvrti podmladak Djevojačkog zbora Mozartine. Bachovine djeluju na području zapadnog dijela grada (Vrbani i okupljaju djevojčice od 6 do 12 godina.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DJEVOJAČKI ZBOR RAVELINE

Dječji zbor Raveline osnovan je u veljači 2018. godine, kao sedmi podmladak Djevojačkog zbora Mozartine. Raveline djeluju na području Peščenice i okupljaju djevojčice od 6 do 12 godina iz tog dijela grada.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DJEVOJAČKI ZBOR MOZARTINE

Djevojački zbor "Mozartine" počeo je s djelovanjem 1999. godine kao dječji zbor višeg uzrasta, te danas, odrastanjem tadašnjih članica, prerasta u djevojački. Zbor broji 50-ak članica, djevojaka iz 20-ak zagrebačkih osnovnih, srednjih škola te fakulteta.

DJEČJI ZBOR VIVALDINE

Dječji zbor Vivaldine osnovan je u listopadu 2015. godine, kao peti podmladak Djevojačkog zbora Mozartine. Vivaldine djeluju na području Gajnica i okupljaju djevojčice od 6 do 12 godina iz tog dijela grada.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZBOR DJEČAKA BOYSVOICE

Zbor dječaka BoysVoice osnovan je u listopadu 2017. godine, kao prvi dječački zbor u sklopu Pjevačkog studija Mozartine, a okuplja dječake od 6-14 godina s područja Zagreba. Zbor dječaka djeluje na području Centra.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZBOR ex MOZARTINE

Ex Mozartine su bivše članice Djevojačkog zbora Mozartine koje su “prerasle” sadašnju postavu zbora. Danas su uspješne u svojim poslovima, a na ovaj način i dalje su povezane sa glazbom i zborskim pjevanjem.

DJEČJI ZBOR CHOPININE

Dječji zbor Chopinine osnovan je u studenom 2015. godine, kao šesti podmladak Djevojačkog zbora Mozartine. Chopinine djeluju na području Sesveta i okupljaju djevojčice od 6 do 12 godina iz tog dijela grada.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DJEČJI MUSICAL ZBOR WEBBER

Show zbor MozarTeen nastavak je rada Musical zbora Webber koji je osnovan 2017. godine, a okuplja plesno i pjevački talentirane pjevače Pjevačkog studija Mozartine. Show zbor u svojem radu obuhvaća glumu, ples, koreografiju, TV nastupe, pratnju estradnim pjevačima, sudjelovanje u mjuziklima i dr.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

GLAZBENA IGRAONICA

Glazbena igraonica osnovana je u rujnu 2017. godine. Igraonica djeluje u Centru i okuplja djecu od vrtićke i predškolske dobi. Djelovanje igraonice uključuju pjevanje, ples te rad na razvoju ritma (Orffov instrumentarij).

INOZEMNE TURNEJE

NIZOZEMSKA

11.-15.4.2019.

Crkva Dobrog Pastira, Amsterdam

Katedrala sv. Lovre i sv. Elizabete, Rotterdam

OSLO, NORVEŠKA

22.-27.05.2018.

Koncertna dvorana Oslo Konserthus

Hrvatska katolička misija

Crkva sv. Josipa

KONTAKT

10000 Zagreb, Bukovac gornji 21c

Mob: +385998022750
Fax: +38512341729

SAD

04.-17.2.2016.

Chicago – Crkva sv. Jeronima 

Naperville; Grand Haven; Chelsea; Detroit, Boston;

New York – Hrvatska župa sv. Ćirila i Metoda, Carnegie Hall

STOCKHOLM, ŠVEDSKA

22.-26.5.2014.  

Katedrala sv. Brigitte, Vadstena

Sportska dvorana Ishallen, Ekilstuna

Crkva Kat. Domkyrkan -Medborgaplatsen, Stockholm

LONDON, ENGLESKA

18.-22.04.2013.

Festival “Welcome Croatia”, crkva sv. Vinka Paulskog

Crkva Presvetog Srca

PARIS, FRANCUSKA

  • w-facebook
  • YouTube Clean

21.-25.5.2015.  

Hrvatsko veleposlanstvo

Crkva sv. Ćirila i Metoda

Hrvatska katolička misija

BRUXELLS, BELGIJA

30.09.-02.10.2013.

Crkva Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstand 

Europski parlament

NEW YORK, SAD

15.-30.09.2011.

“92nd Y Festival”, New York

Community United Methodist Church, New Jersey 

Gallery MC NYC, New York